Saturday, January 15, 2011

Achyutham Keshavam Ramanarayanam - lyrics in English

Achyutam Keshavam Rama Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Harim
Shri Dharam Madhavam
Gopika Vallabham
Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje ……
Achyutam Keshavam Satyabha Madhavam
Madhavam Shri Dharam
Radhika Radhitam
Indira Mandiram Chetasa Sundaram
Devakinandanam Nandajam Sandadhe
Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine
Rukminiragine Janakijanaye
Vallavivallabhayarchitayatmane
Kamsavidhvansine Vamshine Te Namah
Krishna Govinda He Rama Narayana
Shripate Vasudevajita Shrinidhe
Achyutananta He Madhavadhoksaja
Dvarakanayaka Draupadiraksaka
Rakshasaksobhitah Sitaya Sobhito
Dandakaranyabhu Punyata Karanah
Lakshmanenanvito Vanaraih Sevito
Agastya Sampujitoradhavah Patu Mam
Dhenukaristakanistakriddveshiha
Keshiha Kansahrdvansikavadakah
Putanakopakah Surajakhelano
Balagopalakah Patu Mam Sarvada
Vidyududyotavat Prasphuradvasasam
Pravrdambhodavat Prollasadvigraham
Vanyaya Malaya Sobhitorahsthalam
Lohitanghridvayam Varijaksam Bhaje
Kunchitaih Kuntalairbhrajamanananam
Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh
Harakeyurakam Kankanaprojjvalam
Kinkinimanjulam
Shyamalam Tam Bhaje
Achyutasyastakam Yah Pathedistadam
Prematah Pratyaham
Purusah Sasprihan
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram

8 comments:

 1. Thank you so much for the lyrics... Great job!!!

  ReplyDelete
 2. can u post mp3 link as well.Thank a ton

  ReplyDelete
 3. Thank you... Nice.. If you can post like a mp3 r mp4...

  ReplyDelete
 4. So kind of you as to take much effort

  ReplyDelete
 5. Sir, In the 3rd line it should be shree karam. Pls make change.

  ReplyDelete
 6. Tnq good one .. Most Beautiful song of lord krishna ever...

  ReplyDelete